4823 LJ Breda
Nederland
Tel 076-5414360
PoINT Archiver
info@disc-nederland.nl
Qstar Network Migrator
 Snel naar >
DISC BENELUX GREEN IT PRODUKTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT

Copyright  2005 -2018 Alle rechten voorbehouden. Zie onze disclaimer  

Deze site is een productie van DISC Benelux.
De site is met de meeste zorg samengesteld. Alle informatie hierin wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid onzerzijds.
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van disc-nederland.nl wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website staat onvolledig c.q. onjuist is.
In de informatie die op disc-nederland.nl staat kunnen ten alle tijde met aanbiddelijke ingang wijzigingen worden aangebracht zonder enige kennisgeving vooraf.
Niets uit deze web-site (dit geldt ook voor foto’s en artikelen) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, foto-kopie, of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DISC Benelux.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van DISC Benelux geheel of gedeeltelijke teksten, afbeeldingen of foto’s van deze website te gebruiken voor uw eigen website of andere massa media, zoals Intranet, nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften, verenigingsbladen, radio of TV.
Een bezoeker van disc-nederland.nl :

Disc Nederland B.V. , DISC Benelux en disc-nederland.nl sluiten elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van disc.nederland.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om disc.nederland.nl te kunnen raadplegen. De heer Bert Antenne en/of  disc-nederland.nl en/of DISC Benelux zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van disc-nederland.nl verkregen is.

Gegevens die u ons verstrekt voor zakelijke doeleinden, dus naam, adres, woonplaats en overige persoonsgegevens, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden. Wij gebruiken deze gegevens om u regelmatig van interessante informatie te voorzien. Mocht u vragen hebben over de gegevens die Disc Nederland, DISC Benelux en /of disc-nederland.nl over u als prospect of klant heeft, kunt u ons een email sturen. U zult dan zo spoedig mogelijk de informatie ontvangen die wij eventueel van u in de database hebben.
Periodiek zullen de gegevens worden geschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover uw persoonlijke informatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u door middel van hetzelfde e-mail adres hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd en zal u een bevestiging worden gestuurd per email.
DISCLAIMER
DISC Benelux
Lange Slagen 34
4823 LJ Breda
Nederland


Tel: +31 (0) 76 5414360
Fax: +31 (0) 76 5414362

Stuur ons een e-mail

www.disc-nederland.nl