4823 LJ Breda
Nederland
Tel 076-5414360
PoINT Archiver
info@disc-nederland.nl
Qstar Network Migrator
 Snel naar >
DISC BENELUX GREEN IT PRODUKTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT

Copyright  2005 -2018 Alle rechten voorbehouden. Zie onze disclaimer  

Introductie
RoHS betekent letterlijk: "Restriction of Hazardous Substances" en is in het Nederlands het beste te vertalen als "Beperking van Gevaarlijke Stoffen".DISC voldoet aan de eisen hiervan.

WEEE staat voor "Waste Electrical and Electronic Equipment" en betekent in het Nederlands "Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten". De verwijderingsbijdrage voor wit- en bruingoed is een gevolg van de WEEE richtlijn.

De RoHS en WEEE richtlijnen maken deel uit van een reeks Europese "milieumaatregelen". Deze twee richtlijnen hangen nauw samen en zullen ongeveer rond dezelfde tijd van kracht worden.
Let wel: deze richtlijnen zijn louter van toepassing in de Europese Unie.

WEEE en recycling

De WEEE richtlijn bevordert en legt maatstaven op voor het ophalen, de behandeling, het recyclen en terugwinnen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
De producenten zijn daarbij verantwoordelijk voor de financiering van het merendeel van deze activiteiten ("verantwoordelijkheid van de producenten").

Particulieren kunnen hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) gratis terugbrengen.

RoHS & WEEE – Wat is het verschil?

Een belangrijk verschil tussen de twee richtlijnen is de manier waarop ze ingevoerd werden.
RoHS is een "eengemaakte markt richtlijn"; dit betekent dat de bepalingen van deze richtlijn moeten worden nageleefd door alle EU-lidstaten.

WEEE is echter geen "eengemaakte markt richtlijn"; deze richtlijn legt minimum maatstaven op, die de lidstaten mogen overschrijden wanneer zij dit willen. Elk lidstaat moet de draagwijdte van de WEEE richtlijn zelf interpreteren en zijn eigen specifieke wetten invoeren. Als gevolg hiervan zal de manier waarop WEEE wordt ingevoerd niet in elke Europese lidstaat dezelfde zijn.
RoHS
RoHS en chemicaliën
De ROHS richtlijn verbiedt vanaf 1 juli 2006 het op de Europese markt brengen van nieuwe elektrische en elektronische apparaten, die meer dan de maximum toegelaten hoeveelheid lood, cadmium, kwik, chroom, brandvertragende poly-gebromeerde bifenyl (PBB) en poly-gebromeerde difenylether (PDBE) bevatten.
“Maximum toegelaten hoeveelheid chemicaliën vanaf 1 juli 2006”
“Producenten zijn verantwoordelijk voor de financiering”