Snel naar >
DISC BENELUX GREEN IT PRODUKTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT
Vervolg Back-up is geen archivering        TERUG NAAR VORIGE PAGINA

U ziet dat methode 2 en 3 in principe gelijk zijn waarbij het kleine verschil is dat methode 2 de data direct kan teruglezen van het archief platform terwijl methode 3 deze data eerst moet terugzetten (restoren) naar het primaire storage platform.
Dit komt omdat back-up en archiveringsprodukten anders zijn ontworpen.Een backup applicatie is ontworpen om de data snel weg te schrijven (streaming mode=snelheid).
Een archiverings applicatie is ontworpen om relatief snel succesvol data te kunnen zoeken en terug te lezen (random access).

Een backup applicatie is ontworpen om snelle schrijfacties te doen en gebruikers selecteren deze naar de prestaties hoeveel data er kan worden weggeschreven in een bepaalde tijdspanne ( ook wel backup window genoemd). Wanneer een file niet meer leesbaar is van de backup, is dit niet onoverkomelijk omdat de file opnieuw wordt gebackuped bij de volgende cyclus. Backup oplossingen gebruiken heel vaak een eigen formaat (propietry vaak op tar of cpio level) om een snelle stroom (streaming) van de data te verwezenlijken en dus niet op individueel file niveau. Dit impliceert dat backup data van een bepaalde leverancier niet kan worden teruggelezen door apparatuur van een andere fabrikant. Tevens is datamigratie niet van toepassing omdat de bakup van de data als korte termijnopslag is bedoeld.

Archiverings applicaties zijn ontworpen om snel en willekeurig data te kunnen teruglezen. De kern is dat er geen reden mag zijn om een file niet te kunnen terugvinden of dat deze file corrupt is wanneer men hem wil teruglezen.
Na het archiveren wordt de file teruggelezen ter controle. Er kan indien gewenst meerdere kopieen van de data worden gemaakt (eventueel met encryptie sleutel) naar andere opslagplatformen.  Archiverings applicaties kunnen tegenwoordig op de meeste storage platformen data wegschrijven. Een nieuwe ontwikkeling is LTFS Lineair Tape File System, dit is bedoeld voor gebruik met tapedrives en laat uitwisseling met andere fabrikanten toe. Het teruglezen van willekeurige files is niet snel, zeker bij opvragen van meerdere files die op verschillende tapes staan.


Dus voordat u een archiefoplossing aanschaft, stelt u zichzelf eerst de volgende vragen:
- Heb ik specfifieke (propietry>eigen systeem)software nodig om files te kunnen teuglezen?
- Is mijn data in een speciefiek formaat weggeschreven?
-Moet ik de data eerst naar primaire storage verplaatsen om een willekeurige file terug te lezen?
Als u op alle drie vragen een ja kunt antwoorden dan bent u bezig een backup oplossing aan te schaffen in plaats van een archiverings systeem....................
Data indelen naar behoefte:

Een ander belangrijk aspect is data classificatie: bepalen welke data belangrijk zijn als het gaat om beschikbaarheid. Door hierover goed na te denken, kunt u een nog betere manier van data beheer kiezen. Gegevens die al enige tijd niet geraadpleegd zijn, archiveert u in een digitaal archief.

Hiermee wint u opslagcapaciteit op uw server en blijven de gegevens toch centraal bewaard. Of zijn al uw data dermate cruciaal dat u de hoogst mogelijke beschikbaarheid eist? Dan is het repliceren van uw data naar meerdere locaties een slimme oplossing.
BACKUP  OF ARCHIVERING ? VERVOLG